TensorRace -Luftfiltermodule

Filtrowana jest Stealthpore (C) przesączono przez inercyjne zachowanie się cząstek.

jest siatkowe z wodorku tytanu.

Więcej wyjaśnień nie możemy zrobić dla celów służbowych.

Dziękuję za wyrozumiałość